fbpx

14歲唐狗受關節炎困擾多年,一遇神仙粉從此改變命運!

狗狗神仙粉,解決了15歲老狗BB一直唔願郁嘅問題。主人Sandy喺舊年開始見到愛犬史納莎BB有唔想落街嘅跡象,起初以為佢只係懶唔想行,後來發現佢行路姿勢趷下趷下,帶佢去睇獸醫先診斷為退化性關節炎。直至遇到狗狗保健品 Pet Pet Premier 關節神仙粉 Joint Prime,BB又回復以前嘅活潑啦!

老狗後腳無力?狗狗關節退化的3大關鍵原因

老狗行路跛下跛下,後腳無力,活動力明顯下降?
許多時候毛孩對疼痛的表現不一,飼主容易誤以為只是自然的老化造成活動力下降,進而疏忽毛孩們可能是因關節炎而疼痛不適。以下文章為大家解構狗狗關節退化的3大關鍵原因。